Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

"Mozilla Firefox is not responding ". I experience this many, many times while on line. I don't know if it is a Firefox issue or not. I do know it happens very frequently while using face book.

  • Pa përgjigje
  • 6 e kanë hasur këtë problem
  • 8 parje
more options

I usually have two tabs at all times; facebook and my 'home page' Yahoo! Mail. This "not responding"-thing happens mostly while I'm using face book, but will occasionally occur while using the Yahoo-tab. *Note: while on face book, the tab is "Connecting" every few seconds!* edit I only have 512 MB of RAM in my laptop. Could this be the cause of my problem, or is it one of the contributing issues of my problem?