Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

internal document hyperlinks not working

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 11 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I have created an html web page with internal hyperlinks to parts of the page e.g. <a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="#qm_1.0">QM 1.0 </a>. These links work fine in IE but not with Firefox. Hyperlinks to other pages are ok.

Zgjidhje e zgjedhur

That is this code:

<a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="qm_1.0">QM 1.0 </a>
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Remove the # from the name, and you should be using id= in either case no #

Use # only on the link.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

That is this code:

<a href="#qm_1.0">QM. 1.0 </a> linking to <a name="qm_1.0">QM 1.0 </a>