On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

The upgrade does not load. I have MAC snow leopard.

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 19 parje
more options

I've downloaded the latest update for Firefox, but it does not seem to load. I just upgraded to Snow Leopard also. When I go through the install for the upgrade it pauses at around 20 mgb and then rapidly goes through the rest, but does not have any confirmation that the install was successful. When I open up the browser it is still the same old version I was using, which says it is unprotected and I need to get the latest upgrade.

I've downloaded the latest update for Firefox, but it does not seem to load. I just upgraded to Snow Leopard also. When I go through the install for the upgrade it pauses at around 20 mgb and then rapidly goes through the rest, but does not have any confirmation that the install was successful. When I open up the browser it is still the same old version I was using, which says it is unprotected and I need to get the latest upgrade.