Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I cannot seem to logout of facebook in firefox.

  • Pa përgjigje
  • 26 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

Hello,

I am on a mac, at home. Recently we just set it up for multiple users...each with their own desktop. For me firefox works fine, but for my brother he cannot logout of facebook. instead he gets an error message number 400 (bad request) that the server doesn't understand. I have checked into the parental controls and that is not the problem. can you help

Hello, I am on a mac, at home. Recently we just set it up for multiple users...each with their own desktop. For me firefox works fine, but for my brother he cannot logout of facebook. instead he gets an error message number 400 (bad request) that the server doesn't understand. I have checked into the parental controls and that is not the problem. can you help