Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

an unwanted page always loads at opening after quitting

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga dm10003

more options

this page always opens after firefox restarts: never when restarting computer, only whwen firefox restarts. i cleared history and cache and cookies, no change.

this page always opens after firefox restarts: never when restarting computer, only whwen firefox restarts. i cleared history and cache and cookies, no change.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Did you check the home page setting?


It is possible that there is a problem with the files sessionstore.js and sessionstore.bak in the Profile Folder

Delete the files sessionstore.js and sessionstore.bak in the Firefox Profile Folder.

If you see files sessionstore-##.js with a number in the left part of the name like sessionstore-1.js then delete those as well.
Deleting sessionstore.js will cause App Tabs and Tab Groups to get lost, so you will have to create them again (make a note).

See:

more options

qt pro will save as but not standard qt. i will watch it in vlc which has less versatility but loads IMMEDIATELY.