Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Using Windows XP, and installed Firefox but when I import my favourites from I/E the format of all web sites is different. How can I overcome this?

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
more options

Ebay, Norman Boats Appreciation Society and Birchwood Owners Association web sites when imported from favourites in I/E the layout and colourings are changed. I prefer the I/E layout of these and other web sites to how they appear of Firefox favourites. Please can you help?

Ebay, Norman Boats Appreciation Society and Birchwood Owners Association web sites when imported from favourites in I/E the layout and colourings are changed. I prefer the I/E layout of these and other web sites to how they appear of Firefox favourites. Please can you help?