Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't get rid of Bing

  • Pa përgjigje
  • 11 e kanë hasur këtë problem
  • 51 parje
more options

I’m running Firefox 3.5.4 with XP Home.

The Bing Web page pops up whenever I enter just part of a web page name, i.e. “Netflex” gets Bing page with all the different sites with the word “Netflex”. I looked in Add/Remove and the subcategories of Add-ons and do not find an entry for either Bing or Search Bar. I ran a file search for “bing” and found “bing.xml” in Documents and Settings\Owner\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fkmiryyl.default\fkmiryy\default\search plugins. I moved bing.xml into My Documents but Bing still comes up. How can I get rid of Bing?