Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

我想用在火狐浏览器使用迅雷下载,可是在迅雷添加浏览支持时,火狐提示插件已损坏无法安装,请问我要怎么样解决?谢谢~

  • Pa përgjigje
  • 245 e kanë hasur këtë problem
  • 116 parje
more options

我想用在火狐浏览器使用迅雷下载,可是在迅雷添加浏览支持时,火狐提示插件已损坏无法安装,请问我要怎么样解决?我需要把火狐卸载吗?具体要怎么做呢,我对火狐不是很了解~麻烦看到这个信息的朋友了,能帮我解决的话,感激不尽~