Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Yahoo will not load my email in firefox. All I get is a "Bad Request" tab.

  • Pa përgjigje
  • 8 e kanë hasur këtë problem
more options

When I click on mail within the Yahoo home page I get: http://us.mg1.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=cccot0lt6mus7 in a tab entitiled "Bad Request". I have to exit the firefox browser and go back to the safari browser to see my yahoo email. What can I do to see my email in yahoo while on firefox?

When I click on mail within the Yahoo home page I get: http://us.mg1.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=cccot0lt6mus7 in a tab entitiled "Bad Request". I have to exit the firefox browser and go back to the safari browser to see my yahoo email. What can I do to see my email in yahoo while on firefox?