Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I set the zoom level to automatically Fit to Window?

  • 4 përgjigje
  • 51 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga littlebuzzon

more options

As I open new pages, or access links, the zoom level always reverts to 100%. How do I get it to automatically set to "Fit to Window" ?

As I open new pages, or access links, the zoom level always reverts to 100%. How do I get it to automatically set to "Fit to Window" ?

Krejt Përgjigjet (4)

more options

The Firefox Page Zoom feature does a domain by domain level of saving the users preferred zoom level settings, there is no default Page Zoom level setting in Firefox.

Try the Default FullZoom Level extension:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6965

Or the NoSquint extension:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2592/

more options

Thanks

Ndryshuar nga bjm

more options

I have just upgraded to 5.0. Whenever I start up Firefox the web page is too wide and I can only see half of the page in the window. As soon as I start to adjust the window size it corrects itself and I can see the whole web-page. This was never a problem in 4.

more options

If you got Windows 7, click start, control panel, display (make sure it's set to smaller (default), go to upper left click adjust resolution, advance settings, list all modes and then move up to the next higher resolution that's set for your computer. This solved my problem.