Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Back button not working after linking to new page from a new tab

  • Pa përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

I often use the facility to highlight a word or phrase on a webpage and then right click and "Search Google for question". This opens a new tab with the search results. I will then click on a result, which opens that page in the same tab. If I want to go back to the search results, the Back button does not work (greyed out). I have to go to history to find the search results again. How can I fix this?

I often use the facility to highlight a word or phrase on a webpage and then right click and "Search Google for question". This opens a new tab with the search results. I will then click on a result, which opens that page in the same tab. If I want to go back to the search results, the Back button does not work (greyed out). I have to go to history to find the search results again. How can I fix this?