Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I recently upgraded to firefox 4.0 and my xmarks tool was lost? How do I get this back.

  • Pa përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
more options

When I upgraded to Firefox 4.0 xmarks was lost and I can not sync between browsers. I prefer xmarks to firefox sync because it lets me have different bookmarks on each of my computers. How do I get xmarks back?

When I upgraded to Firefox 4.0 xmarks was lost and I can not sync between browsers. I prefer xmarks to firefox sync because it lets me have different bookmarks on each of my computers. How do I get xmarks back?