Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Using 3.6 version, updated this morning no bookmarks, restored them but bring it up and no bookmarks again?

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 5 parje
more options

Using 3.6 version, updated this morning no bookmarks, restored them but bring it up and no bookmarks again? I restarted my computer after re installing my bookmarks from my desktop but the bookmarks are not showing up when I bring up a new browser window. Was working last night and this morning it had an update then the bookmarks disappeared. How do I get the bookmarks to come back up when bringing up a new browser window?