Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My Firefox start page had a check box for searching Canadian pages which was lost when I upgraded to 4.0. How can I get this back?

  • 1 përgjigje
  • 10 e kanë hasur këtë problem
  • 40 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My Firefox start page had a check box for searching Canadian pages which was lost when I upgraded to 4.0. How can I get this back?

My Firefox start page had a check box for searching Canadian pages which was lost when I upgraded to 4.0. How can I get this back?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

The default about:home page in Firefox 4 doesn't give such features. You can set the home page to http://www.google.ca to get that possibility. The results page has a "Pages from Canada" link in the side menu at the left.