Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When I click on Firefox to open I get Windows live sign in.How do I get rid of the windows sign in box it does not happen when I use Internet explorer

  • Pa përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 16 parje
more options

When I upgraded to Windows 7 and then went to Firefox Icon to bring up Fire fox I keep getting the the Windows Live Sign in and have to put in my e mail address and password since it won't even save the password. If I go to Internet Explorer and sign in the Firefox Home page comes right away. Only if I click on the Firefox Icon do I keep getting the Windows Live Sign in up. It will not take me directly to Firefox Home page directly as it use to in Vista??

When I upgraded to Windows 7 and then went to Firefox Icon to bring up Fire fox I keep getting the the Windows Live Sign in and have to put in my e mail address and password since it won't even save the password. If I go to Internet Explorer and sign in the Firefox Home page comes right away. Only if I click on the Firefox Icon do I keep getting the Windows Live Sign in up. It will not take me directly to Firefox Home page directly as it use to in Vista??