Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have lost all my menus. I have only the Windows menu in the upper left corner. How do I get File, Help, etc., back?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

The top of the window is the left/right arrows, the navigation bar, the search bar, the Adblock "Stop" button and the home-page button. After that are the tabs. How do I get the menus back?

Krejt Përgjigjet (1)

more options
  • In Firefox 3.6 versions on Windows and Firefox 4 on Windows and Linux it's possible to hide the "Menu Bar" via "View > Toolbars" or via the right-click context menu of a toolbar.
  • Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.
  • Go to "View > Toolbars" or right-click the "Menu Bar" or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also: