Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

website history is not rememberred

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

hi all, i have a mac running 10.4.1 and firefox 3.6.15. every time i type in a web address in the browser i have to type in the full address- it does not remember any history at all. I have my privacy setting set to remember history- but still it won't remember- it is a real PIA. any ideas? I am not having any problems with passwords for facebook or email etc, the are being saved- just the URL's.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

This can be a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.