Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My kid keeps deleting my history how can I put a password on my histroy so my kid cannot delete it?

  • 2 përgjigje
  • 12 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My kid keeps deleting my history how can I put a password on my history so my kid cannot delete it?

My kid keeps deleting my history how can I put a password on my history so my kid cannot delete it?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

You can use the Public Fox add-on to lock down quite a few features including clear private data window.

more options

Remember that Public Fox is an extension and extensions can easily be bypassed and disabled by starting Firefox in Safe mode.


Your above posted system details show outdated plugin(s) with known security and stability risks that you should update.

  • Java Plug-in 1.6.0_05 for Netscape Navigator (DLL Helper)

Update the Java plugin to the latest version.