Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When loading websites some things are not loading eg images and the website does not look the same and looks a mess

  • 3 përgjigje
  • 51 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga aszegedymasz

more options

When loading website things fail to load eg images, some websites do not look the same and things are everywhere sometimes the video box will not appear and text are over other txts and images.

When loading website things fail to load eg images, some websites do not look the same and things are everywhere sometimes the video box will not appear and text are over other txts and images.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

I have the same problem. Pages don't load completely (missing pics or graphics) and/or text often superimposed over other text. What's the next step to resolve this problem?

Ndryshuar nga 1812

more options

All websites are missing graphics, backgrounds and colour including firefox homepage. Everything is black and white.

more options

I think I've found a fix. Go to Firefox Preferences, then to Advanced, then to Network, and then clear the cache. That seems to have restored the missing graphics, images, and formatting for e.g. the CNN site. Good luck.