Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox does not render CSS-styled checkboxes the correct width/height.

  • 1 përgjigje
  • 38 e kanë hasur këtë problem
  • 17 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I'm trying to create a page that renders the checkboxes slightly larger than the browser default. It's important because I'm creating a quiz for young kids (5-7 years old), and ensuring a large click area and that they know where to click can have an effect on their score.

I've poked about on the web and found the http://www.456bereastreet.com/lab/styling-form-controls-revisited/checkbox/ site that shows how different browsers render CSS styles for checkboxes. Firefox seems to ignore CSS related to this completely. Is this a bug, an oversight, or a deliberate decision? If the latter, I'm curious as to why.

Thanks for the help!

I'm trying to create a page that renders the checkboxes slightly larger than the browser default. It's important because I'm creating a quiz for young kids (5-7 years old), and ensuring a large click area and that they know where to click can have an effect on their score. I've poked about on the web and found the http://www.456bereastreet.com/lab/styling-form-controls-revisited/checkbox/ site that shows how different browsers render CSS styles for checkboxes. Firefox seems to ignore CSS related to this completely. Is this a bug, an oversight, or a deliberate decision? If the latter, I'm curious as to why. Thanks for the help!

Ndryshuar nga rainman797

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Try to add -moz-appearance: none; to the style of the checkboxes.

input[type="checkbox"] {-moz-appearance: none;}