Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When I upgraded to 3.6 my bookmark toolbar was blank-I uses Xmarks is this a factor?

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
more options

I used to have bookmarks in the toolbar. When I recently upgraded to 3.6 they vanished. I also have xMarks. All my bookmarks have been saved in it. Is there a way to get the bookmarks from the xMarks to Firefox? Is there a way to back up and get the earlier version of Firefox?

I used to have bookmarks in the toolbar. When I recently upgraded to 3.6 they vanished. I also have xMarks. All my bookmarks have been saved in it. Is there a way to get the bookmarks from the xMarks to Firefox? Is there a way to back up and get the earlier version of Firefox?