Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My bookmarks toolbar reverted this morning to an old set of bookmarks. My firefox was also upgraded today.

  • Pa përgjigje
  • 9 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
more options

Today when I started firefox, I was greeted to a version update screen. I also noticed that my bookmarks toolbar was reset to an old set of bookmarks that I previously used with the foxmarks add on. After I had removed foxmarks, I changed my bookmarks toolbar, and now it was reset to the old set of bookmarks, seemingly with the version upgrade.