Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can I get server fonts (@font-face) to print correctly?

  • Pa përgjigje
  • 196 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
more options

I tried to print a web page which uses @font-face to get web fonts from server, even I assign print, all and screen values to media attribute, web fonts are not printed at all.I tried to use @import to import the font in printing but it failed also.Is there a way to get it printed successfully without downloading the font locally?

I tried to print a web page which uses @font-face to get web fonts from server, even I assign print, all and screen values to media attribute, web fonts are not printed at all.I tried to use @import to import the font in printing but it failed also.Is there a way to get it printed successfully without downloading the font locally?

Ndryshuar nga hala_zzz