Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can you set live bookmarks to show topic replies rather than new topics (or is that a setting of the site/forum)?

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
more options

I have live bookmarks for some forums, blogs, and news pages on my bookmarks toolbar and only one site shows topic replies rather than new topics in the dropdown bar. Can I configure the forum ones to show topic replies or is that a setting configured by the website itself?