Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

older versions stay on my computer; I can't get rid of them

  • 3 përgjigje
  • 7 e kanë hasur këtë problem
  • 132 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have Firefox 3.6, 3.61 etc and Thunderbird two versions; I recent downloaded Firefox 3.6.10 but have not yet installed it because I don't want THREE active versions on my computer. How do I get rid of the older version and keep the new versions? The computer will not delete the older versions for some reason.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Normally release versions of Firefox will overwrite previous versions. Have you installed Firefox in the default location? (C:\Program Files\Mozilla Firefox\)

If there are multiple versions listed in the Windows control panel add/remove programs dialog, the entries may be false and only one version may be installed. Check the C:\Program Files\ directory for multiple versions of Firefox. If there is more than one version listed you can delete the folders containing the old versions of Firefox. Make sure that it is an old version of Firefox before deleting them, if unsure it is best not to delete them.

more options

You can check the file application.ini to see which version of Firefox is installed in a Mozilla Firefox program folder.

more options

Why do you download a version instead if updating what you have installed?

Help > Check for Updates = doesn't that work for you?