Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I re enable the awesome browser bar with home button, forward page and back a page arrows etc

  • 3 përgjigje
  • 246 e kanë hasur këtë problem
  • 71 parje
  • Përgjigjja më e re nga TonyE

more options

I accidently hid the awesome browser bar which contains the go to home page button, go forward and back a page arrows and the web address of each site. How can I recover it and make it visible again

Zgjidhje e zgjedhur

See Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing, the first section on "Showing the Navigation Toolbar" should solve your problem.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 5

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

See Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing, the first section on "Showing the Navigation Toolbar" should solve your problem.

more options

Thank you!!!! So easy when you know....been sitting here for over an hour!!!!

more options

You're welcome.