Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Sometimes a tab for a previous website is lost, when i try to go "back" to it.

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 11 parje
more options

i am accessing web sites and each site is creating a new tab. When i use the "back" function, a previously accessed web site is "lost". i have to use a bookmark to get access, and login again to get to that web site.

There have always been problems with tabs, but with FF 3.6.8, i cannot start another copy of FF to deal with tab problems (with multiple copies of FF running, i can always go to a previously started copy of FF and retain access to an important web site).

A website that was "lost" is https://www.narfepremierfcu.org/

My checked preferences for tabs are:

 "Open new windows ...", "Always show the tab bar" & 
"When  i open a new link ... "