Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

how to get FF to remember bookmark folders

  • 4 përgjigje
  • 14 e kanë hasur këtë problem
  • 37 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

how do I make FF 'remember'the last used folder in bookmarks. Say I book mark a film into movies folder and then want to bookmark another film, how can i get the folder called movies to open again until changed

Krejt Përgjigjet (4)

more options
more options

where is the option to remember the last folder? this should be in FF anyway. like in IE

more options

If you open the "Edit This Bookmark" dialog (click the yellow star or use Bookmarks > Bookmark this page) and click the Choose menu item or open the folder list with the arrow at the far right then the last used folder is selected.

more options

cor -el thanks for that. it does not work for me. i save a film review to my film folder. then view another film review. then go to book mark that but the bookmarks menu folder is back.i want it to niopen automatically at films?