Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox opens two browser windows when I click on a saved URL that I keep on my OSX 10.6.4 desktop

 • 2 përgjigje
 • 39 e kanë hasur këtë problem
 • 309 parje
 • Përgjigjja më e re nga LeeBee

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

Whenever I click on a saved URL on my MBP OSX 10.6.4 desktop, Firefox opens two browser windows. I have tried every combination of settings under Firefox ->Preferences ->tabs - nothing stops this behavior

This happened

Every time Firefox opened

Immediately after installing Firefox on my Macbook Pro w/ OSX 10.6.4

Troubleshooting information

 accessibility.typeaheadfind.flashBar	0
 browser.history_expire_days.mirror	180
 browser.places.importBookmarksHTML	false
 browser.places.smartBookmarksVersion	2
 browser.startup.homepage	http://news.google.com/
 browser.startup.homepage_override.mstone	rv:1.9.2.7
 browser.tabs.loadInBackground	false
 dom.disable_open_during_load	false
 extensions.lastAppVersion	3.6.7
 network.cookie.prefsMigrated	true
 places.last_vacuum	1279749966
 print.macosx.pagesetup-2	PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPCFET0NUWVBFIHBsaXN0IFBVQkxJQyAiLS8vQXBwbGUvL0RURCBQTElTVCAxLjAvL0VO…
print.print_bgcolor	false
 print.print_bgimages	false
 print.print_command	
 print.print_downloadfonts	false
 print.print_evenpages	true
 print.print_in_color	true
 print.print_margin_bottom	0.5
 print.print_margin_left	0.5
 print.print_margin_right	0.5
 print.print_margin_top	0.5
 print.print_oddpages	true
 print.print_orientation	0
 print.print_pagedelay	500
 print.print_paper_data	0
 print.print_paper_height	 11.00
 print.print_paper_size_type	1
 print.print_paper_size_unit	0
 print.print_paper_width	 8.50
 print.print_printer	
 print.print_reversed	false
 print.print_scaling	 1.00
 print.print_shrink_to_fit	true
 print.print_to_file	false
 print.print_unwriteable_margin_bottom	56
 print.print_unwriteable_margin_left	25
 print.print_unwriteable_margin_right	25
 print.print_unwriteable_margin_top	25
 privacy.cpd.siteSettings	true
 privacy.sanitize.migrateFx3Prefs	true
 security.warn_viewing_mixed	false
 

Firefox version

3.6.7

Operating system

Intel Mac OS X 10.6

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7

Plugins installed

 • -Gecko default plugin
 • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • iPhoto6
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.

Zgjidhje e zgjedhur

It's a bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports)

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

It's a bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports)

more options

unbelievable: filed in Nov. 2009, still not solved.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552

https://support.mozilla.com/en-US/questions/747840

It is time for s.b. out there to really (I mean really) feel embarrassed, absolutely regardless of the fact that FF is a free product.