Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Clicking an external link (such as from a document or email) launches two firefox windows

  • Pa përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
more options

Hello. I am a mac user. Mac OS 10.6.4 on an intel-based iMac. I'm using Firefox version 3.6.6.

If firefox is not running, and I click an external link (meaning, one that is embedded in an email/document/etc), Firefox launches, and opens two windows. One window will contain the page that was linked to. The other window will be the homepage that is set in my Firefox preferences. I'd like it to just open the link I clicked on, rather than the homepage.

This happened

Every time Firefox opened

== I think it started after I updated to one of the last two firefox updates.

Hello. I am a mac user. Mac OS 10.6.4 on an intel-based iMac. I'm using Firefox version 3.6.6. If firefox is not running, and I click an external link (meaning, one that is embedded in an email/document/etc), Firefox launches, and opens two windows. One window will contain the page that was linked to. The other window will be the homepage that is set in my Firefox preferences. I'd like it to just open the link I clicked on, rather than the homepage. == This happened == Every time Firefox opened == I think it started after I updated to one of the last two firefox updates.