Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

not able to disable active login function pre-emptively

  • Pa përgjigje
  • 8 e kanë hasur këtë problem
  • 7 parje
more options

Not able to turn OFF active logins. Only way to "disable" (deletes the history per that session) it is through [OPTIONS/Privacy/clear recent history] before I exit Firefox, every session. It gets old but the security matter is important enough to me that I do this for every session.