Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I explore the new bing maps feature on bing.com in firefox?

  • 3 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga Chris Ilias

more options

I'm on FF 3.6.3 and when I click the link for the new bing maps feature it never loads. I just get a blank page.

URL of affected sites

http://www.bing.com/maps/

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Try clearing your cache. See How to clear the Firefox cache

more options

Unfortunately that didn't work. When I click on the "explore the new bing maps link on bing.com, I do notice that when the page is trying to load I briefly saw something about silverlight?

more options

Ok, I see. I'm in Canada, so it wasn't giving me the US page. Silverlight is a plugin, that needs to be installed separately. See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Silverlight+plugin+with+Firefox