Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Bookmarks backing up in json format.

  • 4 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga IanStar

more options

Why is Firefox backing up my bookmarks in a json file, when Firefox itself doesn't recognise the file type when trying to restore said bookmarks? I WAS able to restore my bookmarks by converting the json file at https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html. But why can't Firefox just back up as an html file like it used to? I had to go off searching the internet for a solution, turning what should've been a 5 minute job into nearly an hour 😕

Why is Firefox backing up my bookmarks in a json file, when Firefox itself doesn't recognise the file type when trying to restore said bookmarks? I WAS able to restore my bookmarks by converting the json file at https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html. But why can't Firefox just back up as an html file like it used to? I had to go off searching the internet for a solution, turning what should've been a 5 minute job into nearly an hour 😕

Zgjidhje e zgjedhur

Thanks, Cor-el. Inadvertently really, your reply and question made me look twice at what I'd been doing. As it happens, I was trying to "back up" my bookmarks, whereas what I was actually intending to do was "export" them as an html file. And this IS an option in the Bookmarks Manager (Library; Ctrl+Shift+O)... as long as I don't click on "backup" in the drop down menu. Clicking "backup" only offers the json format.

So the answer to my original question is that I was inadvertently doing the wrong thing! In my mind I was trying to "backup" my bookmarks to my laptop HDD as an html file. I guess I'd done this before in order to transfer the bookmarks to another browser, but got the backup vs export confused.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Firefox should be able to import a bookmarks.json backup. Firefox automatically creates a compressed .jsonlz4 backup in the bookmarkbackups folder. You can backup the bookmarks in two ways via "Import and Backup" in the Library. One is as an uncompressed .json backup, make sure to give the file .json file extension.

Another way is to create an HTML backup.

Note that restoring a JSON back replace all bookmarks with the bookmarks in this backup, you lose newer bookmarks that aren't in the backup. Importing an HTML backup merges the imported with the current bookmarks.

E dobishme?

more options

"Another way is to create an HTML backup.

There was no option to create an HTML file during the "create backup file" process. Json was the only option.

E dobishme?

more options

What steps you mean with "create backup file" process, can you give more detail? Are you doing this in the Bookmarks Manager (Library; Ctrl+Shift+O)?

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Thanks, Cor-el. Inadvertently really, your reply and question made me look twice at what I'd been doing. As it happens, I was trying to "back up" my bookmarks, whereas what I was actually intending to do was "export" them as an html file. And this IS an option in the Bookmarks Manager (Library; Ctrl+Shift+O)... as long as I don't click on "backup" in the drop down menu. Clicking "backup" only offers the json format.

So the answer to my original question is that I was inadvertently doing the wrong thing! In my mind I was trying to "backup" my bookmarks to my laptop HDD as an html file. I guess I'd done this before in order to transfer the bookmarks to another browser, but got the backup vs export confused.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.