Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Keyboard shortcut to copy current tab URL

  • 4 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Is there a way to create a new keyboard shortcut to copy current tab URL?

I've been using Arc to try some of their features, and what I miss the most is the hability to copy current URL to share without touching the mouse.

Is there a way to create a new keyboard shortcut to copy current tab URL? I've been using Arc to try some of their features, and what I miss the most is the hability to copy current URL to share without touching the mouse.

Ndryshuar nga Sebastian

Zgjidhje e zgjedhur

There is a more general feature request on file to let users remap keyboard shortcuts, but since there isn't an existing function to copy the address bar (or current page URL) without first selecting the address bar, it's probably a new request.

Mozilla's product suggestion site is at https://connect.mozilla.org/. I think if you have time, it would be a good idea to post this request there to get into the current feedback stream. Use the "Ideas" section of the site.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (4)

more options

I think you need to move the focus to the address bar to copy the URL:

  • Command+L to select the address bar
  • Command+C to copy the selected URL

As for creating a new shortcut, I think you might need to use an add-on. I probably could add a keyboard shortcut to mine, but if you search, there might be one already available.

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/copy-frame-or-page-url/

E dobishme?

more options

thanks @jscher2000!

didn't know Command + L, this didn't solve what I want, but is a nice approach


regarding what I like about arc, is that they "unify" both actions in one shortcut command + shift + C without loosing focus on the page. maybe is a feature request?

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

There is a more general feature request on file to let users remap keyboard shortcuts, but since there isn't an existing function to copy the address bar (or current page URL) without first selecting the address bar, it's probably a new request.

Mozilla's product suggestion site is at https://connect.mozilla.org/. I think if you have time, it would be a good idea to post this request there to get into the current feedback stream. Use the "Ideas" section of the site.

E dobishme?

more options

Note that in Firefox "Command+Shift+C" is the shortcut to open the developer tools. If "Command+L" doesn't select the URL in the address bar then you need to use "Command+L+A+C". You can try to press F6 of Fn+F6 to return to the webpage, I don't know if this works on Mac.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.