Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

import data from my old pc to my new pc

 • 2 përgjigje
 • 1 e ka hasur këtë problem
 • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

i am setting up a new laptop and trying to import all my current data from my old pc. Nothing is right. It imported alll the shortcuts on my toolbar from years ago. None of these are the current bookmarks from my old pc. ive tried syncing, importing again, nothing works. my bookmarks on my side bar are years old. I dont have ANY of these on my old pc as i deleted them years ago. what the heck is happening and how do i get my new pc browser to look exactly as my old pc looks. This is very frustrating. I have over 500 bookmarks on my sidebar. it looks like every bookmark i have EVER used. This is ridiculous.

i am setting up a new laptop and trying to import all my current data from my old pc. Nothing is right. It imported alll the shortcuts on my toolbar from years ago. None of these are the current bookmarks from my old pc. ive tried syncing, importing again, nothing works. my bookmarks on my side bar are years old. I dont have ANY of these on my old pc as i deleted them years ago. what the heck is happening and how do i get my new pc browser to look exactly as my old pc looks. This is very frustrating. I have over 500 bookmarks on my sidebar. it looks like every bookmark i have EVER used. This is ridiculous.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

i just discovered that my old pc has also reverted to the same old info that i tried to import onto my new PC . this is a nightmare!!!!

E dobishme?

more options

You can copy certain files with Firefox closed from one profile folder on the old device to the current profile folder to transfer your personal data. Note that best is to avoid restoring a full profile folder and only restore important files that are safe to restore/transfer.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key/primary password) for logins saved in the Password Manager
 • cert9.db for certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.