Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Import profile from old Firefox installation on Win 7 to new installation on Win 10Pro

  • 13 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Can I transfer my existing Firefox profile on the Windows 7 machine to a new installation on a new Win10Pro machine by copying the profile from the "AppData" location onto a pen drive, and then copying that into the comparable folder in the new machine.

I assume if I can I will then need to make the copied profile the default one using profile manager?
Can I transfer my existing Firefox profile on the Windows 7 machine to a new installation on a new Win10Pro machine by copying the profile from the "AppData" location onto a pen drive, and then copying that into the comparable folder in the new machine. I assume if I can I will then need to make the copied profile the default one using profile manager?

Zgjidhje e zgjedhur

I'll mark this as solved - 'cos I think I see how this works. In the immortal words of a certain former State Governor "I'll be back" if I'm wrong/can't get it to work

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (13)

more options

Extensions may not work properly when changing the profile location until you delete extensions.databaseSchema in about:config and then restart the browser.

E dobishme?

more options

Actually, the answer didn't really answer my question. Apart from the specific suggestion about extensions, are there any other points/steps I have missed

E dobishme?

more options

Sync is your answer. see screenshot https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox

I have 1 Mozilla account on different devices and versions of Firefox.

E dobishme?

more options

What I want to do is transfer my profile from the Win7 machine to the Win10 one, and then close down the Win7 one, as it is slowly but surely falling over. So I need all the info to be permanently held on the Win10 one - pref before the Win7 system falls over.

E dobishme?

more options

That's what it will do... You see the options to check on both computers and once you log into the Win10 machine with the same account, the data will just populate.

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

E dobishme?

more options

That's why I showed the screenshot of my other laptops that are synced with the same data.

E dobishme?

more options

So presumably I need to add the other copy of Firefox to my Mozilla account?

I've only just installed it - haven't personalised it yet - or got email on there either.

BTW - wrong forum, was going to ask if it would work with T'bird. But just checked and it won't. So back to plan A. (My T'bird profile was 8Gb last time I backed it up!)

E dobishme?

more options

PS - I can't see an option to add in another copy of Firefox to my account (just looked). Prob is that Win10 has assigned me an aribtrary username. Do I just go to Mozilla support from the other copy and sign in under the username here?

E dobishme?

more options

I don't do T'bird. Not a fan of local email apps. Are you logged into sync on the Win 7 computer and have the sync options shown in my screenshot checked?

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

E dobishme?

more options

On the win10 computer, sign into sync with the same account that's on the win7 computer, make sure the sync options are checked, and watch the magic.

E dobishme?

more options

That's it.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

I'll mark this as solved - 'cos I think I see how this works. In the immortal words of a certain former State Governor "I'll be back" if I'm wrong/can't get it to work

E dobishme?

more options

We'll leave the lights on for ya.  ;-))

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.