Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Who can I talk to to find out what websites, people who send emails to my kid, who my kid sends emails too and so on?p

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga Paul

more options

I would like to monitor what websites, who he gets and sends email to and so on. He does know to delete his history right after he's done using my company. Can I still get this information even thou he has deleted it from his history? If so, how?

Thanks, Sam

I would like to monitor what websites, who he gets and sends email to and so on. He does know to delete his history right after he's done using my company. Can I still get this information even thou he has deleted it from his history? If so, how? Thanks, Sam

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Hi

If the browsing history is being cleared in Firefox, your internet service provider may be able to help with websites visited.

The email service provider bring used may be able you help with your question about email traffic.

E dobishme?

more options

Paul, my provider has nothing to do with it or email provider. Microsoft has a kind of software that will monitor websites, emails, etc. but it's only good for their browser. Edge. I would think Mozilla has some kind of software for firefox to do this?????

E dobishme?

more options

You internet and email service providers handle the web and email traffic for their services. I cannot speak for any Microsoft software for this, but Mozilla is a very privacy focused organisation - we have championed private browsing modes that are not designed to retain browsing history in our software for many years - I am not aware of any Mozilla made software that would secretly log web traffic.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.