Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Ubuntu crashes while moving a Firefox tab with mouse

  • 5 përgjigje
  • 5 e kanë hasur këtë problem
  • 241 parje
  • Përgjigjja më e re nga David Dean

more options

Hello Volunteers,

Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113.0.2, Build ID: 20230522193126 on Ubuntu 23.04. This could be an Ubuntu problem or a Firefox problem.

Thanks Dilip Deodhar

Hello Volunteers, Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113.0.2, Build ID: 20230522193126 on Ubuntu 23.04. This could be an Ubuntu problem or a Firefox problem. Thanks Dilip Deodhar

Zgjidhje e zgjedhur

What happens in X11?

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (5)

more options

X11 or Wayland?

Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

I think the display server in Ubuntu 23.04 is Wayland, based on: https://wiki.debian.org/Wayland#Firefox_.28supported.29

Also, I need to make a correction: It's the Ubuntu user session that crashes because I get back to the user login.

The session still crashed after I tried: (a) after the Safe mode & (b) after downloading from the site suggested & (c) after safe-mode & renaming the Firefox preference file: prefs.js as mentioned in the first link above.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

What happens in X11?

more options

Switching ti X11 worked. It's easy. On the Ubuntu login screen, tab to the gear icon on bottom right, enter & select: 'Ubuntu' (Wayland) or 'Ubuntu with Xorg'. Then one can joyfully frolic moving around ff tabs :)

more options

I think I'm having the same problem (in my case trying to drag a tab to another monitor), and switching to X11 does fix it. Is there a bug report or something I can subscribe to that will let me know when the problem between Firefox/Ubuntu/Wayland is fixed?

Ndryshuar nga David Dean