Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Editing Posts?

  • 5 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 25 parje
  • Përgjigjja më e re nga James

more options

Is there no way to edits posts on this forum?

Is there no way to edits posts on this forum?

Zgjidhje e zgjedhur

You can find "Edit this question" under the "Question Tools" menu in the sidebar. For a reply, "Edit this post" is in the three-dot menu next to a reply.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (5)

more options

there is a way to edit ur posts and answers

more options

I get the Quote option but not Edit this post

Ndryshuar nga Helmanfrow

more options

Oh, actually the option was available for this last reply but I still cannot edit the original post.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can find "Edit this question" under the "Question Tools" menu in the sidebar. For a reply, "Edit this post" is in the three-dot menu next to a reply.

more options

Dropa said

You click the three dots to the right of your user name to edit and if that's your post you can edit it-

That is for replies in the thread and not the OP.