Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox freezes when I try to read Sydney Morning Herald

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 12 parje
  • Përgjigjja më e re nga Vagulus

more options

I have an on-line subscription to the Sydney Morning Herald. Recently, every time I try to read an article, Firefox freezes. I can read SMH okay on my iPad. If I transfer the SMH Article URL into Edge everything works okay. What have they done to Firefox?

I have an on-line subscription to the Sydney Morning Herald. Recently, every time I try to read an article, Firefox freezes. I can read SMH okay on my iPad. If I transfer the SMH Article URL into Edge everything works okay. What have they done to Firefox?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

more options

I cleared the cookies a few days back and have had no trouble since. Thanks