Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't install Firefox snap

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1575 parje
  • Përgjigjja më e re nga Hey232

more options

I'm following a tutorial to install cinnamon desktop which includes Firefox snap on my Ubuntu LXD container, but the installation with snap fails. Does anyone know why it happens and how to fix it?

Preparing to unpack .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb ... => Installing the firefox snap ==> Checking connectivity with the snap store ==> Installing the firefox snap error: cannot perform the following tasks: - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot setup udev for snap "firefox": cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles for auto-connections (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb (--unpack):

new firefox package pre-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

/var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

I'm following a tutorial to install cinnamon desktop which includes Firefox snap on my Ubuntu LXD container, but the installation with snap fails. Does anyone know why it happens and how to fix it? Preparing to unpack .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb ... => Installing the firefox snap ==> Checking connectivity with the snap store ==> Installing the firefox snap error: cannot perform the following tasks: - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot setup udev for snap "firefox": cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles for auto-connections (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb (--unpack): new firefox package pre-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Zgjidhje e zgjedhur

Nevermind, I installed other desktop enviornment that doesn't need Firefox snap, everything went well. Problem solved

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Your issue appears to be with the snap version, so you will need to post your question here. https://forum.snapcraft.io/

or here

https://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=329&s=7363865718a82ac1b769f33acf93fb24

more options

jonzn4SUSE said

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Your issue appears to be with the snap version, so you will need to post your question here. https://forum.snapcraft.io/ or here https://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=329&s=7363865718a82ac1b769f33acf93fb24

Thanks, I posted my question there.

As I don't have the display yet, I can't run the firefox-bin. Is there a way to install it so it would be integrated as 'firefox' package?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Nevermind, I installed other desktop enviornment that doesn't need Firefox snap, everything went well. Problem solved