Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't pull tab out to another monitor

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 18 parje
  • Përgjigjja më e re nga Primus Alexianus

more options

You know when you grab a tab, drag it out, and make another window? For some reason it's never worked when dragging to another monitor. When I let go, it doesn't do anything, and the tab stays in the original window.

You know when you grab a tab, drag it out, and make another window? For some reason it's never worked when dragging to another monitor. When I let go, it doesn't do anything, and the tab stays in the original window.

Krejt Përgjigjet (3)

more options
more options

+SHIFT+LEFT ARROW With multiple monitors, move the active window to the monitor on the left. +SHIFT+RIGHT ARROW With multiple monitors, move the active window to the monitor on the right.

Regards, Will

more options

willjoe24421 said

+SHIFT+LEFT ARROW With multiple monitors, move the active window to the monitor on the left. +SHIFT+RIGHT ARROW With multiple monitors, move the active window to the monitor on the right. Regards, Will

Oh, I can pull the tab out on the same monitor as the original tab, make it a new window, and then move the window to a new monitor. I just can't create the new window on a different monitor.