Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

two step authentication

  • Pa përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 5 parje
more options

I have bought a new computer and want to sync all my passwords and stuff. it is asking for the authentication code to proceed but i don't have it, how can i disable authentication code when it is asking for it to disable. don't know what or how to proceed? please help. -Mike M.

I have bought a new computer and want to sync all my passwords and stuff. it is asking for the authentication code to proceed but i don't have it, how can i disable authentication code when it is asking for it to disable. don't know what or how to proceed? please help. -Mike M.