Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Extensions not showing on Customize Toolbar tab

  • 4 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 385 parje
  • Përgjigjja më e re nga Terry

more options

Extensions no longer shows on Customize Toolbar tab on the latest version 111.0. I had Dark Reader and SoundFixer on the toolbar before and I can no longer add them back.

Extensions no longer shows on Customize Toolbar tab on the latest version 111.0. I had Dark Reader and SoundFixer on the toolbar before and I can no longer add them back.

Zgjidhje e zgjedhur

Do you have the jigsaw puzzle Fx109ExtensionsButton icon in the toolbar? Click it, then right-click on the extension, then select Pin to toolbar.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 5

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Do you have the jigsaw puzzle Fx109ExtensionsButton icon in the toolbar? Click it, then right-click on the extension, then select Pin to toolbar.

more options
more options

Having the same problem!

Pinning them via the Jigsaw puzzle Extensions button works for some of my extensions, but unfortunately, this list doesn't show all of my extensions (all of which are enabled and not already pinned).

Is there perhaps another way? Thanks in advance!

more options

Some extensions do not have toolbar icons. If you wish to ask about specific extensions, you would be more likely to get a reply if you ask a new question.