Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

revovering bookmarks

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 5 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I got on my computer and randomly lost all my bookmarks. I have tried to restore them but havent been able to using methods listed in the support articles. I cant figure out how or why they would all disappear.

I got on my computer and randomly lost all my bookmarks. I have tried to restore them but havent been able to using methods listed in the support articles. I cant figure out how or why they would all disappear.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

If you use Sync, best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This could be a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder.

  • use the "Places Database" -> "Verify Integrity" button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created
  • you lose the history when a new places.sqlite is created

You may have to restore an older bookmarks backup in the bookmarkbackups folder via the Bookmarks Manager (Library).

See also:

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).