Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Google Drive Apps require dowloading of PDF instead of printing

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 15 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

When I do the keybind (Control + P) or press the print icon in google apps (google docs, drawings, etc) it automatically downloads a pdf instead of opening the print menu. Chosen solution

Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail.

This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

When I do the keybind (Control + P) or press the print icon in google apps (google docs, drawings, etc) it automatically downloads a pdf instead of opening the print menu. Chosen solution Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail. This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

I see the same behavior on Word online. see screenshots Don't think it's an issue since Chrome and Edge are base on Chromium. Your test with Brave is a good indicator that this option just works better in Chromium.

more options

I do see that the KDE browser Konqueror prints like Chrome. see screenshot

Ndryshuar nga jonzn4SUSE