Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Im on firefox 88 and unable to upgrade to 110 . can some one help

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 17 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I'm on firefox 88 and unable to upgrade to 110 . can some one help

I'm on firefox 88 and unable to upgrade to 110 . can some one help

Krejt Përgjigjet (2)

more options

So what does the error screenshot say? And where are you doing the upgrade from what site?

more options

This can possibly happen if your Ubuntu Linux distribution has reached end-of-life and is no longer supported with updates.

You can switch to Firefox from the Mozilla server, but verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

You can find the full installer of the current Firefox release (110.0) in all languages and all operating systems here: