Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

when I exit firefox with two windows open sometimes only one window appears on relaunch

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 43 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

I often use two firefox windows each with several tabs opened

Problem is when I quit in this state sometimes only one of those multiple windows gets opened on the next launch

To quit I do a `ctrl + q` or right click `Quit` from launcher bar

Is there a setting to tell firefox to always relaunch with the same set of windows ?

I use sync and this happens when using the same computer for the exit then relaunch of firefox

firefox release 112.0a1 (2023-03-05) (64-bit)

Ubuntu 22.04

I often use two firefox windows each with several tabs opened Problem is when I quit in this state sometimes only one of those multiple windows gets opened on the next launch To quit I do a `ctrl + q` or right click `Quit` from launcher bar Is there a setting to tell firefox to always relaunch with the same set of windows ? I use sync and this happens when using the same computer for the exit then relaunch of firefox firefox release 112.0a1 (2023-03-05) (64-bit) Ubuntu 22.04

Ndryshuar nga EventHorizon

Zgjidhje e zgjedhur

When I turn on and log into any of my laptops, the windows that I had open before are always there because I never close Firefox. If you are closing the browser, it makes since for the last window that was closed to be the only one to come back. I would assume this is the same behavior in all browsers. Test another browser and see for yourself.

If you want those windows to be there when you login, do not close Firefox unless you have limited resources. You can also bookmark the open tabs by right clicking on 1, Select All Tabs, then right click again, and click Bookmark Tabs.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230304 KDE Plasma Version: 5.27.2 KDE Frameworks Version: 5.103.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.2.1-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 12 × Intel® Core™ i7-9850H CPU @ 2.60GHz Memory: 125.1 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® UHD Graphics 630 Product Name: HP ZBook 17 G6

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

When I turn on and log into any of my laptops, the windows that I had open before are always there because I never close Firefox. If you are closing the browser, it makes since for the last window that was closed to be the only one to come back. I would assume this is the same behavior in all browsers. Test another browser and see for yourself.

If you want those windows to be there when you login, do not close Firefox unless you have limited resources. You can also bookmark the open tabs by right clicking on 1, Select All Tabs, then right click again, and click Bookmark Tabs.


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20230304 KDE Plasma Version: 5.27.2 KDE Frameworks Version: 5.103.0 Qt Version: 5.15.8 Kernel Version: 6.2.1-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 12 × Intel® Core™ i7-9850H CPU @ 2.60GHz Memory: 125.1 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® UHD Graphics 630 Product Name: HP ZBook 17 G6

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

Here are my 3 windows with tabs that are always there when I login because I keep Firefox open. see screenshot