Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Since latest update, 50% of my Toolbar is unusable! :(

  • 4 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 31 parje
  • Përgjigjja më e re nga greymacro

more options

I've attached an image of what's happening to me. Since last update, the toolbar is 50% allocated to blank space which cannot be used.

For example, I cannot drag to resize the search box across to the left side of the toolbar (which is where I like it), nor can any item be dragged or placed there.

I'm pondering (if I know how) installing an older version and preventing updates etc.

Is there another solution? Is anyone else seeing this?

Any tips would be hugely appreciated.

Cheers, Matt (Australia)

I've attached an image of what's happening to me. Since last update, the toolbar is 50% allocated to blank space which cannot be used. For example, I cannot drag to resize the search box across to the left side of the toolbar (which is where I like it), nor can any item be dragged or placed there. I'm pondering (if I know how) installing an older version and preventing updates etc. Is there another solution? Is anyone else seeing this? Any tips would be hugely appreciated. Cheers, Matt (Australia)
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

This was mentioned in the community discussion forum (quote) Firefox 110.0.1 will cause about a 500px wide gap at the left end of the Bookmarks Toolbar if the user has removed the "Bookmarks Toolbar Items" control. If you are testing, launch a new window to see the change.

The suggested workaround for this on Reddit (example) is:

(1) Return Bookmarks Toolbar Items to the bar (2) Delete any bookmarks (for some users, it might be only "Getting Started") (3) Right-click > uncheck "Show Other Bookmarks"

After that, Bookmarks Toolbar Items stays blank and works like a giant flexible space.

This will be fixed in a future Firefox release, currently version 112. Related bug report, if you want to follow it: Bug 1819980 110.0.1 misplaced icons in toolbars with no "Bookmark toolbar items"

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Could a problem with the "Bookmarks Toolbar Items" that got placed on the Bookmarks Toolbar. You can check this via customize mode.

E dobishme?

more options

I wish it were that easy - I don't have the "Bookmarks Toolbar Items" on that toolbar. It's sitting in the lower panel in Customize, and not added to the toolbar at all.

Thanks, Matt.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

This was mentioned in the community discussion forum (quote) Firefox 110.0.1 will cause about a 500px wide gap at the left end of the Bookmarks Toolbar if the user has removed the "Bookmarks Toolbar Items" control. If you are testing, launch a new window to see the change.

The suggested workaround for this on Reddit (example) is:

(1) Return Bookmarks Toolbar Items to the bar (2) Delete any bookmarks (for some users, it might be only "Getting Started") (3) Right-click > uncheck "Show Other Bookmarks"

After that, Bookmarks Toolbar Items stays blank and works like a giant flexible space.

This will be fixed in a future Firefox release, currently version 112. Related bug report, if you want to follow it: Bug 1819980 110.0.1 misplaced icons in toolbars with no "Bookmark toolbar items"

E dobishme?

more options

Holy mother of God - this is brilliant - THANK YOU THANK YOU THANK YOU!!!

I didn't have to delete anything. On first adding the "Bookmarks Toolbar Items" back to the toolbar via Customize, my initial test just worked.

Works upon re-opening FF, new window etc. Bloody wonderful!

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.