Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How can I revert to a prior version of Fire

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 22 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I am very unhappy after 2 weeks using the current version of Firefox 109.0.1.8427 on Win 10. Most of my prior add-ons are gone or do not work, even though Firefox shows them as installed.

I can't live with this version; most of my prior add-ons are not accessible (no symbols to click on even though Firefox says they are installed). The others are missing or require me to access the application menu plus several more clicks, instead of single-clicking an icon on the Firefox header.

How can I get back to the prior version (without having to determine and save/restore everything else that changed in my Win 10 sysres since the current Firefox was installed)?

I am very unhappy after 2 weeks using the current version of Firefox 109.0.1.8427 on Win 10. Most of my prior add-ons are gone or do not work, even though Firefox shows them as installed. I can't live with this version; most of my prior add-ons are not accessible (no symbols to click on even though Firefox says they are installed). The others are missing or require me to access the application menu plus several more clicks, instead of single-clicking an icon on the Firefox header. How can I get back to the prior version (without having to determine and save/restore everything else that changed in my Win 10 sysres since the current Firefox was installed)?
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

Thanks, that was a big help! Maybe I won't need to revert to an earlier release of Firefox after all.

Now, if I can just find out what Firefox 'MV2', 'MV3', 'origin', 'extension', and 'pages' are before those changes slap me...

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Some info about the new Extensions button.

The new Extensions button serves as overflow area for extensions (i.e. you can only pin an extension to the toolbar and not to the '>>' overflow area) and will be used to manage the permissions for new Manifest 3 (MV3) extensions. The regular overflow area can only be used for built-in Firefox toolbar buttons as shown in the Customize palette and can't be used for extensions.

Later this year extensions will move their manifest from MV2 to MV3. With MV3 you have more control on what pages the extension is active (enabled) and you need to allow the MV3 extension for each origin.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Thanks, that was a big help! Maybe I won't need to revert to an earlier release of Firefox after all.

Now, if I can just find out what Firefox 'MV2', 'MV3', 'origin', 'extension', and 'pages' are before those changes slap me...

E dobishme?

more options

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.